Skip to main content

Rechtsgebieden

Advocaat mr. René Temmen is thuis in vele uiteenlopende rechtsgebieden en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsgebieden.

Specialisaties

  • Personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen)
  • Strafrecht (geweldsdelicten, alcoholzaken, opiumdelicten, diefstallen)
  • Asiel- en vluchtelingenrecht
  • Vreemdelingenrecht

Overige rechtsgebieden

  • Sociale verzekeringsrecht (arbeidsongeschiktheid, WWB)
  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
  • Consumentenrecht
Over iedere afspraak die met een andere partij wordt gemaakt, kan een geschil ontstaan. Dat kan zijn over de kwaliteit van geleverd werk, een arbeids- of koopovereenkomst, huurovereenkomst etc. Veel geschillen kunnen voorkomen worden als er van tevoren een goede overeenkomst wordt opgesteld. Advocatenkantoor Temmen kan voor u contracten of overeenkomsten opstellen of beoordelen of u als particulier of ondernemer juridisch advies of bijstand verlenen wanneer er sprake is van een geschil.

Rechtsgebieden

Personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen)

Heeft u vragen over bijvoorbeeld echtscheiding, omgangsregelingen voor de kinderen, alimentatie, ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of ouderlijk gezag? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Temmen.
Personen- en familierecht

Strafrecht

Bent u gedagvaard als verdachte in een strafzaak? Advocaat mr. René Temmen kan u als advocaat terzijde staan. Niet alleen goede juridische kennis is van belang, maar minstens net zo belangrijk is de te voeren strategie. Het luistert nauw welke feiten op welk moment naar voren worden gebracht of juist achterwege moeten worden gelaten. Dat inzicht hebben wij, dankzij onze jarenlange ervaring in strafzaken die wij voor onze cliënten hebben gevoerd.
Mr. Temmen is geregistreerd als strafrechtspecialist en is in die hoedanigheid lid van de vereniging van strafrechtadvocaten.

Arbeidsrecht

Heeft u een conflict met een werknemer of wordt u zelf bedreigd met ontslag? Heeft u te maken met een concurrentiebeding of een geschil over uw arbeidsovereenkomst? Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten opstellen of beoordelen wanneer er een einde komt aan het dienstverband met uw huidige werkgever of wilt u de onderhandelingen over een ontslagvergoeding liever uitbesteden? Voor al deze én andere vragen die betrekking hebben op arbeidsrecht, bent u zowel als werknemer als werkgever aan het juiste adres bij Advocatenkantoor Temmen.

Tarieven

Advocatenkantoor Temmen biedt u uitstekende kwaliteit tegen een schappelijke en eerlijke prijs. Het eerste gesprek is altijd gratis. Wordt u cliënt bij ons, dan gaan wij eerst na of u misschien in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat beoordeeld wordt of de hoogte van uw inkomen binnen de grenzen valt om in aanmerking te komen voor een zogenaamde toevoeging. De regels die hiervoor gelden kunt u terugvinden op de website van de raad voor rechtsbijstand: www.rvr.org. Komt u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking, dan betekent dat dat u alleen de door de raad vastgestelde eigen bijdrage betaalt.
Is uw inkomen hoger dan de toevoegingsgrens, dan brengen wij u een uurtarief in rekening. Het uurtarief van advocaat mr. Temmen bedraagt €175,– exclusief BTW. In samenspraak met
mr. Temmen kan in veel gevallen een afspraak over de prijs worden gemaakt. Door zijn ruime ervaring kan meestal vooraf een goede inschatting worden gemaakt van de kansen en kosten van de zaak of procedure, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Op de werkzaamheden zijn dienstverleningsvoorwaarden van toepassing. Bekijk de voorwaarden hier.
Advocatenkantoor Temmen is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan, indien van toepassing, om die reden dan ook geen derdengelden ontvangen.
Rechtsgebieden gevecht

Bestuursrecht

Heeft u een beslissing ontvangen van een overheidsorgaan zoals bijvoorbeeld de gemeente of DUO, dan is het meestal mogelijk daartegen bezwaar te maken bij het overheidsorgaan zelf of beroep in te stellen bij de Rechtbank. Advocatenkantoor Temmen kan u daarbij behulpzaam zijn.

Consumentenrecht

Wanneer u als consument een product koopt, heeft u volgens de wet recht op een goed product. Dit betekent dat u van dat product mag verwachten dat het een bepaalde tijd deugdelijk functioneert bij normaal gebruik. Als het product wat u gekocht heeft niet goed is, oftewel ondeugdelijk, dan mag u van de verkoper verlangen dat hij het product gratis repareert of u een nieuw product geeft. Wat u van een bepaald product mag verwachten hangt af van een aantal specifieke omstandigheden. Als consument heeft u volgens de wet een aantal aanknopingspunten om dat vast te stellen. Advocatenkantoor Temmen staat u terzijde bij al uw vragen of geschillen over bijvoorbeeld de aankoop van ondeugdelijke producten, algemene voorwaarden en overeenkomsten, garantie etc.

Vreemdelingenrecht

Eén van onze specialisaties is Asiel- en vreemdelingenrecht. Hierbij staat de relatie tussen overheid en burger centraal. Bij vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.
Het vreemdelingenrecht kent twee pijlers: Het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om een situatie waarin iemand om veiligheidsredenen niet naar zijn eigen land kan terugkeren. Er is sprake van regulier vreemdelingenrecht als het gaat om vreemdelingenrecht dat geen betrekking heeft op asiel. Dat kan zijn het verblijf van een student in een ander land dan zijn woonland of gezinshereniging.
Advocatenkantoor Temmen procedeert voor u tegen de afwijzende beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij de rechtbank en helpt vreemdelingen die zich in vreemdelingenbewaring bevinden. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de aanvraag van een verblijfsvergunning, MVV en naturalisatie? Stel ze gerust, per mail of telefoon: info@advocatenkantoor-temmen.nl of tel. 0164-27 33 88 (vanuit landen buiten Nederland: 0031-164-27 33 88).
Ondernemers kunnen wij adviseren over het verkrijgen van tewerkstellingsvergunningen van arbeiders afkomstig uit het buitenland.
Consumentenrecht
Conflict

Neem contact op

Lievenshovelaan 12
4623 TA Bergen op Zoom